Inspekcja Pracy infolinia. Telefon. Kontakt z konsultantem.

Infolinia

801-002-006

WWW

www.pip.gov.pl/pl/kontakt

Adres

ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa

Chcesz skontaktować się z Inspekcja Pracy?

Skorzystaj z numeru infolinii: 801-002-006. To najszybsza droga kontaktu z Inspekcja Pracy. Konsultanci pomogą w większości spraw, które można załatwić telefonicznie. W przypadku bardziej skomplikowanych spraw warto odwiedzić stronę www.pip.gov.pl/pl/kontakt i znaleźć sekcję pomocy. 

W przypadkach trudnych jak np. reklamacje i roszczenia najlepiej kontaktować się drogą pocztową. Aktualny adres Inspekcja Pracy to: ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa.

Informacje o Inspekcja Pracy?

Inspekcja Pracy w Polsce to instytucja państwowa, której głównym zadaniem jest nadzór i kontrola nad przestrzeganiem prawa pracy. Jej działalność obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z warunkami pracy, bezpieczeństwem i higieną pracowników oraz legalnością zatrudnienia. Inspekcja Pracy powstała w odpowiedzi na potrzebę ochrony praw pracowniczych, co ma swoje korzenie już w XIX wieku, kiedy to rozwój przemysłu doprowadził do wykorzystywania siły roboczej i pogorszenia warunków pracy.

Historia Inspekcji Pracy w Polsce sięga okresu międzywojennego – została formalnie ustanowiona ustawą z 1924 roku jako organ mający za zadanie dbać o właściwe stosowanie przepisów prawa pracy. Po II Wojnie Światowej inspekcja była reorganizowana kilkakrotnie, dostosowując się do zmian politycznych i ekonomicznych kraju. Obecne regulacje dotyczące funkcjonowania tej instytucji zawarte są w Ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy z 13 kwietnia 2007 roku.

Działalność Państwowej Inspekcji Pracy skupia się na realizacji kontroli przedsiębiorstw pod względem przestrzegania praw pracowniczych oraz norm bezpieczeństwa. Kontrole te mogą być zaplanowane lub wynikać ze zgłoszeń naruszeń przez pracowników czy innych interesariuszy. PIP zajmuje się również działaniami prewencyjnymi poprzez edukację zarówno pracodawców jak i pracowników odnośnie obowiązkowych standardów oraz promuje dialog społeczny pomiędzy stronami rynku pracy.

W ramach swoich kompetencji inspektory wykonują szereg czynności takich jak badanie dokumentacji kadrowej, warunków sanitarnych miejsc pracy czy też analiza ryzyka zawodowego występującego na stanowiskach pracy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości PIP ma uprawnienia do nakładania kar administracyjnych a nawet inicjowania postępowań sądowych celem egzekucji należytego stosowania prawa przez przedsiębiorstwa.

FAQ

Jaki jest numer na infolinię Inspekcja Pracy

Numer infolinii Inspekcja Pracy to: 801-002-006

Jaki jest adres strony www firmy Inspekcja Pracy

Adres www firmy Inspekcja Pracy to: www.pip.gov.pl/pl/kontakt

Jaki jest adres siedziby firmy Inspekcja Pracy

Adres siedziby firmy Inspekcja Pracy to: ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa