ZUS infolinia. Telefon. Kontakt z konsultantem.

Infolinia

22 11 22 111

WWW

www.zus.pl

Adres

ul. Szamocka 3/5 01-748 Warszawa

Chcesz skontaktować się z ZUS?

Skorzystaj z numeru infolinii: 22 11 22 111. To najszybsza droga kontaktu z ZUS. Konsultanci pomogą w większości spraw, które można załatwić telefonicznie. W przypadku bardziej skomplikowanych spraw warto odwiedzić stronę www.zus.pl i znaleźć sekcję pomocy. 

W przypadkach trudnych jak np. reklamacje i roszczenia najlepiej kontaktować się drogą pocztową. Aktualny adres ZUS to: ul. Szamocka 3/5 01-748 Warszawa.

Informacje o ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest polską instytucją państwową, która odpowiada za system ubezpieczeń społecznych w Polsce. Zajmuje się ona przede wszystkim gromadzeniem składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe i rozdysponowywaniem środków na odpowiednie świadczenia dla uprawnionych osób. Historia ZUS sięga roku 1934, kiedy to została utworzona ustawa o ubezpieczeniu społecznym pracowników, co dało początek organizacji tej struktury. Od tego czasu rola i zakres działania ZUS-u wielokrotnie ewoluowały wraz ze zmieniającymi się potrzebami społecznymi oraz reformami prawnymi.

W okresie powojennym Zakład był reorganizowany i adaptował swoje funkcjonowanie do warunków gospodarki centralnie planowanej socjalistycznej Polski. Po transformacji ustrojowej w 1989 roku nastąpiły kolejne zmiany; modernizacja systemu była niezbędna aby sprostać wyzwaniom nowej rzeczywistości rynkowej oraz demograficznych trendów starzenia się populacji. Wprowadzenie kapitału początkowego czy reforma emerytalna z lat dziewięćdziesiątych to tylko niektóre z etapów modernizacyjnych przez które przeszła instytucja.

Dziś ZUS zarządza kompleksowym systemem informatycznym ułatwiającym obieg dokumentów oraz komunikację między płatnikami a administracją publiczną. Instytucja ta odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu stabilności finansowej milionom Polaków poprzez zarządzanie funduszem emerytur i rent, a także oferuje usług doradztwa dotyczącego prawidłowości opłacania składek i nabywania praw do świadczeń socjalnych. Jako organ wykonawczy polityki społecznej państwa, ZUS wspiera również osoby niepełnosprawne poprzez przyznawanie odpowiednich świadczeń rehabilitacyjnych lub rent socjalnych mających na celu ich reintegracje zawodową bądź społeczną.

FAQ

Jaki jest numer na infolinię ZUS

Numer infolinii ZUS to: 22 11 22 111

Jaki jest adres strony www firmy ZUS

Adres www firmy ZUS to: www.zus.pl

Jaki jest adres siedziby firmy ZUS

Adres siedziby firmy ZUS to: ul. Szamocka 3/5 01-748 Warszawa